EU projekti

projekti sufinancirani sredstvima Europske unije

Više

Ilustracija rada na projektu

EU projekti


Naziv projekta:

Sustav za detekciju i praćenje kretanja zagađenja zraka u urbanim područjima

Razdoblje provedbe projekta:

30.03.2021. - 30.09.2023.

Opis projekta:

Projekt će se provesti kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te će rezultirati ICT rješenjem smještenim u oblaku koje prikazuje detaljnu mapu onečišćenja zraka unutar određenog urbanog područja.

Inovativnost se ogleda u primjeni naprednih matematičkih algoritama i modela (npr. data mining i machine learning) za povećanje prostorne rezolucije a sam sustav će istovremeno moći koristiti više korisnika sa prikazom rezultata u stvarnom vremenu.

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta su kreiranje inovativnog Sustava za detekciju i praćenje kretanja zagađenja zraka u urbanim područjima, povećanje konkurentnosti prijavitelja, ostvarivanje učinkovite suradnje sa javnozdravstvenom institucijom Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" te jačanje internih kapaciteta prijavitelja za komercijalizaciju rezultata istraživačkih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta:

35.793.476,09 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:

14.579.996,60 HRK

Kontakt za više informacija:

info@nimium.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi
Europska unija: Zajedno do fondova EU
Operativni program: Konkurentnost i kohezija
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Nimium d.o.o..

Dodatne informacije


Za više informacija o EU projektima kontaktirajte nas na info@nimium.hr s formatom naslova "EU projekti - dodatne informacije".

Kontakt


Zainteresirale su vas naše usluge?